Pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2019 - 2020
(2 clase, 50 de locuri)


Înscrierea se face la sediul școlii noastre (Timișoara, Bd. L. Rebreanu nr. 35) și în baza unei programări telefonice: 0758 876 482. Programarea telefonică nu presupune înscrierea implicită.

Pentru înscriere în clasa pregătitoare:

1. Cerere-tip de înscriere (se va completa la școală)

2. Copie și original al CI a părinţilor/tutorelui legal

3. Act care atestă calitatea de tutore legal instituit (în original și copie)

4. Copie și original al certificatul de naştere al copilului

5. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (unde e cazul)

Criterii specifice de departajare

După validarea cererii de înscriere:

6. Fișa medicală (septembrie): adeverința medicală pentru intrarea în colectivitate (anexa 1); fișa de vaccinări (opțional); aviz epidemiologic (nu mai vechi de 72 h).

7. Adeverință medicală "apt sport" (septembrie).

Admiterea in clasa pregatitoare

Numar locuri clasa pregatitoare

Date de contact