Admitere Liceu 2019


Arhiepiscopia Timișoarei
Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”, TIMIȘOARA
ADMITERE – 2019 , O CLASĂ CU 28 ELEVI

  Graficul de admitere la Seminar (Ordin nr. 4829/2018)
 • 8 - 9 mai 2019 - eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de către școala gimnazială de proveniență) pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
 • 13 – 14 mai - înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 15 – 17 mai - desfășurarea probelor de aptitudini;
 • 20 mai - afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;
 • 24 mai – afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.
  • Perioada de primire a dosarelor la centrul eparhial: 1-14 mai 2019, între orele 09.00 – 15.00
  • Se pot înscrie: absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 07,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 09.00 (cf. Anexei nr. 3 la Ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014).

  ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BINECUVÂNTĂRII (AVIZUL CULTULUI)
  (dosarul de înscrire va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul – str. C.D. Loga, nr. 7)

  1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul; se completează de către candidat în momentul depunerii dosarului);
  2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a;
  3. Certificat de botez sau adeverință de botez - în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;
  4. Certificat de naştere;
  5. Carte de identitate (dacă este cazul);
  6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu – cu antet, semnătură şi ştampilă;
  7. Recomandarea profesorului de Religie;
  8. Fişa medicală (de la policlinica teritorială de care aparţine candidatul) - va cuprinde următoarele examene: Pulmonar; Boli interne; O.R.L.; Oftalmologie; Menţiunea: ,,este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";
  9. Adeverinţă eliberată de şcoală cu media generală și notele la purtare în cls. V-VIII (media generală trebuie să fie de minim 7.00, iar la purtare minim 9.00) sau foaia matricolă
  10. Acte identitate părinţi (copii)
  11. Vizita medicală obligatorie + examen psihologic (care se fac la sediul Liceului Ortodox Sfântul Antim)
  12. dosar plic

  DESFĂȘURAREA PROBELOR

  Pentru admiterea la secţia teologie, se organizează probe de aptitudini: probe orale şi probe scrise.

  Probele orale sunt următoarele:

   a) verificarea dicţiei prin:
  • rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;
   b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Troparul Sfintei Cruci; colinde cu conţinut religios;
  • intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră de Al. Cristea; Ţara Mea de D. G. Chiriac; Imnul eroilor de I. Brătianu; Pui de lei de I. Brătianu);
  • verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
  • verificarea simţului ritmic.

  Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

  Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VIl-a și a VIII-a.

   Conţinuturi clasa a VII-a
  1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
  2. Crearea lumii
  3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
  4. Rugăciunea în viaţa creştinului
  5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
  6. Legea cea nouă – Fericirile
   Conţinuturi clasa a VIII-a
  1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
  2. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
  3. Biserica, locaş de închinare
  4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu
 • Date de contact