Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802

Istoric

În iulie-august 2018 a luat ființă Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, instituție de învățământ, ce le oferă copiilor o educaţie creştină temeinică, în care se împletesc armonios formarea personalităţii copiilor, respectând nivelul şi ritmul specific de dezvoltare şi înzestrarea cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea afectivă şi creativă la mediul social.
Liceul nostru este o instituție de stat, ce și-a început drumul cu mai multe nivele de învățământ: primar, secundar inferior și secundar superior.
Din anul școlar 2019-2020 s-a creat prima clasă de liceu, cu profil teologic ortodox, urmând ca din anul școlar 2020-2021 să deschidem calea claselor cu profil teoretic (științe ale naturii), pentru care instituția de învățământ a fost autorizată.

În instituția noastră, munca educativă se împletește cu activitatea creativă, stimulată de un mediu în care elevii noștri se simt valorizați prin talentul, priceperea și personalitatea lor. Reperele vieții noastre se reflectă în ceea ce li se oferă în acest mediu copiilor, prin valorile ortodoxiei. De aici se vor dezvolta apoi încrederea în sine, bucuria descoperirii, fascinația începuturilor și credința că totul ne e dat spre împlinire și înnobilare.

Datorită interesului din ce în ce mai sporit al familiilor pentru școala noastră, dar și a dorinței părinților de a-și aduce toți copiii familiei, de diferite vârste, în aceeași instituție de învățământ, în vara anului 2019 s-a inițiat și finalizat  demersul autorizării nivelului preșcolar al instituției. Acesta și-a deschis, efectiv, porțile începând cu anul școlar 2020-2021.

Liceul Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul” reprezintă în diversitatea de cultură și educație timișoreană, o instituție de stat, în care copiii se formează în valorile ortodoxiei, deprinse de la părinți și bunici.

Un scop primordial al instituției noastre de învățământ este cel de a promova dăruirea și dorința continuă de perfecționare a dascălilor și tuturor factorilor implicați în educație, în folosul copiilor și elevilor.

Educația în spiritul valorilor ortodoxe implică, deopotrivă devotament din partea educatorilor, dascăli, preoți, pedagogi, psihologi, dar și din partea părinților. Nouă ne place să recunoaștem că, de această dată, noi, educatorii, continuăm educația primită de fiecare copil și elev în familie și șlefuim sufletul, ascuțindu-i mintea, trezindu-i simțurile, închinându-ne în fața perseverenței, a logicii și a performanței în cunoaștere. Ne bazăm demersul didactic pe muncă, responsabilitate, dar deopotrivă și pe joacă, descoperire, bucurie și libertatea de a explora.