Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802

Misiunea școlii

Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” le oferă elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal o educaţie creştină temeinică, în care se împletesc armonios formarea personalităţii, respectând nivelul, ritmul de creștere și dezvoltare individual, precum și înzestrarea copiilor și tinerilor cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, care să stimuleze raportarea afectivă şi creativă la mediul social și să permită continuarea educaţiei pe tot parcursul vieții.

Școala noastră are menirea de a ajuta la formarea competențelor și a deprinderilor, care facilitează accesul tânărului la cultură, civilizație și informație, toate acestea corelate cu valorile moralei creștine, între care să predomine dragostea și respectul, spiritul de echipă și onoarea, cinstea și dreptatea, să contribuie la dinamizarea societății creștine și să respingă orice formă de fanatism, xenofobie și discriminare.

Misiunea noastră este să creștem generații viitoare de tineri cu o educație temeinică, fundamentată pe valori creștin- ortodoxe, puternici și dornici să înfăptuiască binele în propria familie, la locul de muncă și în comunitate.

misiune-1