Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802

Ținte strategice

  1. Dezvoltarea şcolii prin diversificarea ofertei educaţionale pentru nivelurile primar, gimnazial și liceal
  2. Implicarea şcolii în comunitate ca factor activ al strategiei misionare a Bisericii Ortodoxe Române
  3. Dezvoltarea capacităţii instituţiei de elaborare şi gestionare a proiectelor
  4. Îmbunătăţirea participării copiilor, elevilor și tinerilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice prin atragerea şi motivarea acestora
  5. Accent pe învăţarea în clasă prin mijloace digitale și metode didactice moderne, interactive, centrate pe copil/elev
  6. Dezvoltarea spaţiilor de şcolarizare prin realizarea proiectului de mansardare, punerea în funcţiune a unui corp nou de clădire şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente.
  7. Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor lingvistice şi tehnice la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli din Uniunea Europeană

Conducere  –   Director  prof. Panait Adela

suntem-creativi