Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802

Viziunea școlii

Liceul Teologic Ortodox “Sfântul Antim Ivireanul” din Timişoara este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, ce promovează valorile morale creştin-ortodoxe.

Este o instituţie cu prestigiu între unitățile de învățământ ale judeţului Timiş, născută ca o necesitate a comunității locale, care se bucură de încrederea şi aprecierea copiilor, elevilor şi părinţilor acestora și care este sprijinită de alţi beneficiari indirecţi, sau de partenerii săi.

Personalul grădiniței și al şcolii este selectat cu discernământ, în urma unor criterii specifice, dovedește însușirile morale de a fi un model de  competenţă profesională şi probitate pentru elevi și comunitate.

Liceul Teologic Ortodox “Sfântul Antim Ivireanul” participă la proiecte comune, fiind un partener real pentru instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici din comunitatea locală care urmăresc educaţia copiilor, elevilor şi tinerilor în spiritul moralei creştine, creşterea calităţii educaţiei, respectiv, îmbunătăţirea performanţelor în învăţare ale beneficiarilor direcți ai educației şi optima inserţie socio-profesională a absolvenţilor, de asemenea, a inițiat și se preocupă permanent de proiectarea unor activități specifice profilului vocațional al unității.

viziune-1