DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA PROFILUL TEOLOGIC,

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

 

Se pot înscrie la admitere în clasa a IX-a la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” absolvenții de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Înainte de depunerea dosarului la sediul Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, se va obține Binecuvântarea Chiriahului locului, de la Arhiepiscopia Timișoarei, Sectorul Învățământ.

Documentele necesare obținerii Binecuvântării sunt prezentate la punctul II.

 

I. DOSARUL DE ÎNSCRIERE (la liceu) va cuprinde următoarele documente:

 1. Anexă la fișa de înscriere, eliberată de școala la care elevul e înscris în prezent;
 2. Certificat de naștere (copie);
 3. Fișa medicală în original (anexa 1);
 4. Declarație din partea candidatului și a părintelui /reprezentantului legal al acestuia că au luat la cunoștință Regulamentul intern al unității de învățământ și că sunt de acord să îl respecte (anexa 2);
 5. Copie certificat/adeverință de botez;
 6. Copie recomandare a preotului duhovnic de înscriere la profilul teologic;
 7. Binecuvântarea chiriahului locului.

Perioada de înscriere: 29 iulie la sediul Liceului Teologic Ortodox, bd. L. Rebreanu  nr. 35, Timișoara

 

II. DOSARUL PENTRU OBȚINEREA BINECUVÂNTĂRII IERARHULUI

 1. Certificatul de naștere (original și copie);
 2. Carte de identitate (original și copie);
 3. Cerificatul/adeverința de botez ortodox (original și copie);
 4. Recomandarea preotului paroh;
 5. Recomandarea preotului duhovnic (original);
 6. Adeverință ( eliberată de școala la care candidatul e elev în prezent) cu notele la purtare în clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a și cu mediile generale pentru clasele absolvite (mediile generale trebuie să fie minimum 7), sau copie a foii matricole.
 7. Acte de identitate părinți sau susținători legali (copii).

Dosarul se depune la Centrul Eparhial, Sectorul Învățământ, bd. C.D.Loga  nr. 7, tel: 0731004347, între orele 10-16.

Comments are closed.