Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802
Calendarul inscrierii copiilor anteprescolari si prescolari in anul scolar 2024 – 2025 in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare

Etapa de reinscrieri:  20 – 24 mai 2024

Sunt reinscrisi copiii care au frecventat unitatea de invatamant in anul scolar curent si care urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar urmator, ca urmare a exprimarii acestei optiuni de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora, printr-o cerere scrisa.

Pentru unitatile de invatamant care au si grupe de nivel anteprescolar, in baza continuitatii, copiii de 3 ani din grupa mare de la cresa pot fi reinscrisi in grupa mica de la gradinita, in limita locurilor disponibile pentru acest nivel de varsta si in ordinea descrescatoare a varstei, daca parintii solicita acest lucru. In situatia in care, prin aplicarea criteriului varstei, numarul cererilor depaseste numarul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, mentionate la art.6 din Metodologia cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare.

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri  – 24 mai 2024, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de inscrieri:  27 mai – 14 iunie 2024

27—31 mai 2024 (colectare cereri)
3—5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)
6—10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)
11—12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)
Copiii sunt inscrisi in aceasta etapa, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.
Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri – 14 iunie 2024, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de inscrieri:  17 iunie – 5 iulie 2024

17—21 iunie 2024 (colectare cereri)
24—26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)
27 iunie—1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)
2—4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)
In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse.
Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri – 5 iulie 2024, ora 14,00

Etapa de ajustari:   19 – 29 august 2024

In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de-a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:
– copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;
– copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
– copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa etapa de ajustari  – 30 august 2024, ora 14.00
Introducerea in SIIIR a tuturor copiilor inscrisi in anul scolar 2024 – 2025, in unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitatejuridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar, repartizarea pe formatiuni de studiu  – 9 septembrie 2024, ora 16,00

Acte necesare pentru înscriere la creșă, grădiniță sau la serviciul de educație timpurie complementar:

  • a) copie de pe certificatul de naștere al copilului
  • b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal
  • c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
  • d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere
  • e) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ
  • f) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii copiilor. În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către părinte.