CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

2020-2021

afis inscriere CP 2021

1. PREGĂTIREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

24 FEBRUARIE

 • afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus
 • afișarea programului de evaluare psihosomatică și a instituțiilor în care se realizează aceasta
 • anunțarea criteriilor specifice de departajare elaborate de instituția de învățământ

25 FEBRUARIE – 9 MARTIE 2020

 • organizarea ”Zilei porților deschise”
 • organizarea întâlnirii pentru informarea și consilierea părinților

25 FEBRUARIE – 20 MARTIE 2020

 • realizarea evaluării de dezvoltare psihosomatică a copiilor

25 FEBRUARIE – 23 MARTIE 2020

 • anunțarea rezultatelor evaluării dezvoltării psihosomatice

25 MARTIE 2020

 • transmiterea procesului-verbal cu rezultatele evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor

 

2. COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR -TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

25 FEBRUARIE 2020

 • afișarea programului de completare a cererilor tip

4 MARTIE-23 MARTIE 2020

 • completarea și validarea cererilor-tip de către părinți/ tutori legali

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

26 MARTIE 2020

 • procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere

27-30 MARTIE 2020

 • procesarea la nivelul instituțiilor de învățământ a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere

31 MARTIE 2020

 • procesarea la nivelul instituțiilor de învățământ a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscriere în școala de circumscripție

1 APRILIE 2020

 • afișarea în unitățile de învățământ a numărului de locuri rămase libere

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

22 APRILIE 2020

 • afișarea procedurii elaborate de inspectoratul școlar pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile

23 – 30 APRILIE 2020

 • depunerea cererii – tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă

4 – 6 MAI 2020

 • procesare, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legali

7 MAI 2020

 • afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

8 – 15 MAI 2020

 • centralizarea și soluționarea de către ISJ Timiș a cererilor părinților/tutorilor legali are nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ

PLAN DE ȘCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE 2020- 2021

2 CLASE A CÂTE 25 ELEVI

PROGRAM PENTRU ÎNSCRIERI
LUNI – JOI : 8.00 – 18.00
VINERI: 8.00 – 17.00
LA SECRETARIATUL LICEULUI

Criterii speciale de departajare

Criterii Speciale:

 • Copii care au frați, elevi în unitatea noastră de învățământ;
 • Copii care provin de la Grădinița parteneră, TROIȚA, (adeverință grădiniță);
 • Părinții declară că doresc educație religioasă și învățământ confesional pt. copilul lor, acesta participând la ora de religie și Sfânta Liturghie (declarație pe proprie răspundere);
 • Recomandarea psihologului unității noastre de învățământ privind integrarea și acomodarea copilului la școala noastră;
 • Distanța dintre locul de muncă al părinților și LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”( Timișoara, Bd. L. Rebreanu, nr. 35) / (adeverință de la locul de muncă, din care să rezulte adresa instituției la care este angajat părintele);
 • Distanța dintre domiciliul părinților și LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”   (Timișoara, Bd. L. Rebreanu, nr. 35)/ (copie CI).

Director,

Panait Adela

Documente necesare pentru înscriere

Clasa pregătitoare 2020-2021:

 • Cărțile de indentitate ale părinților / tutorilor legali, care se prezintă la înscriere în original și copie;
 • Certificatul de naștere al copilului în original și copie;
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul);
 • Cerere tip (se completează pe loc);
 • Certificat de Botez / Adeverință de Botez – copie;
 • Recomandarea preotului duhovnic al familiei(în plic sigilat și ștampilat de către preot).

        Director,

Panait Adela

ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2020-2021