Înscrieri clasa pregătitoare

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

2021-2022

Criterii Speciale:

 • Copii înscriși în ciclul preșcolar la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, sau cu frați în grupele/clasele unității noastre de învățământ;
 • Părinții declară că doresc educație religioasă și învățământ confesional pt. copilul lor, acesta participând la ora de religie și Sfânta Liturghie (declarație pe proprie răspundere);
 • Distanța dintre locul de muncă al părinților și LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL”( Timișoara, Bd. L. Rebreanu, nr. 35) (adeverință de la locul de muncă, din care să rezulte adresa instituției la care este angajat părintele);
 • Distanța dintre domiciliul părinților și LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL” (Timișoara,Bd. L. Rebreanu, nr. 35, demonstrată prin copie CI).

Documente necesare pentru înscriere
Clasa pregătitoare 2021-2022:

 • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal, care se prezintă la înscriere în original și copie (în cazul părinților separați/divorțați e nevoie de acordul celuilalt părinte);
 • Certificatul de naștere al copilului în original și copie;
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie-31 decembrie 2021, sau pentru copiii care nu au frecventat grădinița și pentru cei care revin din străinătate (dacă e cazul);
 • Recomandare a educatoarei pentru înscrierea în clasa pregătitoare;
 • Cerere tip (se completează pe loc), în cazul înscrierii online, cererea trebuie însițită de o declarație pe propria răspundere a părintelui (anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022);
 • Certificat de Botez / Adeverință de Botez – copie;
 • Recomandarea preotului duhovnic al familiei(în plic sigilat și ștampilat de către preot).