Înscrieri grădiniță

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ

2021 – 2022

ORAR DE PRELUARE A CERERILOR PĂRINȚILOR

  • în zilele de marți, miercuri și joi, între orele 9.00 – 17.00.
  • reînscrierile : încep din 17 mai 2021
  • înscrierile: încep din 31 mai 2021

CAPACITATEA INSTITUȚIEI: 3 grupe de preșcolari

Număr de copii pentru care a fost proiectată instituția:

  • grupa mare 30 de copii
  • grupa mijlocie 30 de copii
  • grupa mica 20 de copii

Număr de locuri aprobate prin planul de școlarizare 2021-2022: 80 locuri

CRITERII GENERALE:

1.copil orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial) – document doveditor

2.copil orfan de un singur părinte – document doveditor

3.frați/surori înmatriculați/înmatriculate în anul școlar următor, în unitatea noastră de învățământ

4.copil cu certificat medical de încadrare în grad de handicap, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.