Oferta educațională Liceul Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul”2020-2021

Oferta educațională pentru anul școlar

                 2020– 2021

  • ciclu preșcolar
  • 2 clase pregătitoare
  • 1 clasă a IX-a –Teologie ortodoxă
  • 1 clasă a IX-a—Științe ale naturii
  • programul ”Școală după școală”

Baza materială:

Școala noastră funcționează într-un spațiu amenajat corespunzător :
 -15 săli de clasă dotate cu mobilier modular și echipament audio-video modern
-1 cabinet de informatică
-1 laborator de fizică, chimie, biologie
-bibliotecă
-bucătărie proprie și sală de mese
-cabinet medical
-cabinet de consiliere psihopedagogică
-sală de sport și teren de sport exterior

Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”

le oferă elevilor o educaţie creştină temeinică, în care se împletesc armonios formarea personalităţii, respectând nivelul, ritmul de creștere și dezvoltare individual, precum și înzestrarea copiilor și tinerilor cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, care să stimuleze raportarea afectivă şi creativă la mediul social și  care să permită continuarea educaţiei pe tot parcursul vieții.

Comments are closed.