M.Of.Nr.417 din 19 mai 2020                                   Sursa Act:Monitorul Oficial

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII                            MINISTERUL SANATATII

Nr. 4.266 din 18 mai 2020                                     Nr. 840 din 19 mai 2020

 

 

ORDIN
pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant

in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

 

 

 

 

Luand in considerare faptul ca pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, au fost instituite masuri temporare si, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii, inclusiv prin restrangerea exercitiului altor drepturi si libertati fundamentale,
tinand seama de natura juridica a dreptului fundamental la educatie si raportat la obligatia asigurarii exercitarii acestui drept, in mod egal, pentru toti beneficiarii actului educational, in contextul in care trebuie mentinute unele masuri in vederea prevenirii raspandirii COVID-19,
cunoscand ca prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei isi inceteaza aplicabilitatea,
vazand Referatul de aprobare nr. 983/MEC/SG din 18.05.2020, precum si avand in vedere prevederile:
– art. 38, art. 41 si 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotararii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia;
– art. 83 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 

 

   ministrul educatiei si cercetarii si ministrul sanatatii emit prezentul ordin.

 

 

   Art. 1. – Se mentine masura suspendarii cursurilor din toate unitatile si institutiile de invatamant pana la finalul anului scolar/universitar 2019-2020, pe durata starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
   Art. 2. – Prin exceptie de la dispozitiile art. 1, activitatile de pregatire in vederea sustinerii examenelor nationale, care presupun interactiunea „fata in fata“, in perioada 2 iunie- 12 iunie 2020, precum si activitatile ce constau in sustinerea examenelor nationale se desfasoara in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii.
   Art. 3. – Prin exceptie de la dispozitiile art. 1, institutiile de invatamant pot sa stabileasca, in functie de specificul fiecareia si cu asigurarea tuturor masurilor de siguranta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfasurarea anumitor categorii de activitati care presupun interactiunea „fata in fata“ si care nu pot fi derulate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, dupa cum urmeaza:
a) activitati pentru incheierea situatiei scolare aferente;
b) activitati de pregatire/sustinere a examenelor de admitere pentru ciclurile de licenta, respectiv masterat;
c) activitati necesare in vederea pregatirii/sustinerii examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de licenta, respectiv masterat;
d) activitatile necesare finalizarii cursurilor de perfectionare/ postuniversitare;
e) alte activitati stabilite in baza principiului autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice.
   Art. 4. – Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile/institutiile de invatamant.
   Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

 

Ministrul sanatatii,
Nelu Tataru

 

 

 

Comments are closed.