PROBELE DE ADMITERE, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ, SESIUNEA A II-A DE ADMITERE

 

 

  1. Un interviu/colocviu/probă orală, care constă în:
  2. Verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni la alegerea candidatului ( ÎMPĂRATE CERESC, PREA SFÂNTĂ TREIME, TATĂL NOSTRU, PSALMUL 50, CREZUL, CUVINE-SE CU ADEVĂRAT, APĂRĂTOARE DOAMNĂ)
  3. Motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
  4. Verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului ( SFINTE DUMNEZEULE, CU NOI ESTE DUMNEZEU, DOAMNE AL PUTERILOR, TROPARUL ÎNVIERII (HRISTOS A ÎNVIAT), TATĂL NOSTRU, TROPARUL RUSALIILOR, FIE NUMELE DOMNULUI BINECUVÂNTAT, TROPARUL SFINTEI CRUCI) .
  5. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele de gimnaziu.

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini.

 

Observație: În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor de gimnaziu și, în consecință, nu are medii încheiate, va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor.

În această situație, subiectele se elaborează din programa școlară de religie, clasele V-VIII, iar durata probei orale va fi de 20 de minute.

Comments are closed.