Structura

structura-1

Ciclul preșcolar

Ciclul preșcolar se va deschide începând cu
anul școlar 2020-2021.

structura-2

Ciclul primar

Număr de clase pregătitoare: 2 clase
Număr de locuri disponibile: 50 locuri

structura-3

Ciclul gimnazial

  • Educarea copiilor în spiritul valorilor creștine și al bunei creșteri
  • Dezvoltarea personalității copiilor prin ateliere tematice

 

structura-4

Ciclul liceal

Clasa a IX-a este o clasă de tip vocațional:
teologie ortodoxă/ ghid turism religios.