Ciclul liceal

Ciclul liceal

Clasa a IX-a este o clasă de tip vocațional: teologie ortodoxă/ ghid turism religios.

Programul de lucru

07.55-8.00 Rugăciunea de dimineață
8.00 – 14.00/15.00 Cursuri
14.00 – 14.30 Servirea mesei

În fiecare săptămână, elevii cu talanți în privința cântării vocale, participă la atelierul de cor.

Profesori diriginți

IX – prof. Secula Delia Mărioara

clasa-loai-3