Secretariat: +40 356 179 440
Administrație: +40 356 178 802

Ciclul primar

Școala noastră oferă elevilor ciclului primar:

  • un climat sigur și favorabil învățării, ancorat în valorile moralei creștine;
  • corp profesoral foarte bine pregătit profesional;
  • activități de tip ”școală după școală”.

PROGRAMUL ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

În urmă cu 5 ani, Asociația Părinților a solicitat școlii să ofere alternativă la after school-urile din oraș, oferindu-le copiilor posibilitatea de a-și continua activitatea școlară tot în cadrul instituției.

Oferta de program ”Şcoala după şcoală” a Liceului Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul” constituie răspunsul instituţiei noastre şcolare la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor direcţi – elevii şi indirecţi – familia și comunitatea, deoarece există în școala noastră elevi ce nu pot fi preluați de familii acasă la finalul orelor de curs datorită programului prelungit de lucru al părinților. Un alt considerent ce a stat la baza implementării programului ”Școală după școală” este cel al calității date de lucrul cu cadrele didactice de la clasă, calificate, competente, în care părinții au mai multă încredere. De asemenea, s-a avut în vedere analiza rezultatelor la învăţătură şi a indicatorilor progresului şcolar care evidenţiază corelaţia dintre succesul şcolar și sprijinul în învăţare.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”:

1. Asimilarea, aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor specifice etapei achiziţiilor fundamentale şi a celei de dezvoltare;

2.Dezvoltarea sensibilităţii elevilor, dezvoltarea inteligenţei emoţionale a acestora, a capacităţilor empatice;

3.Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de interrelaţionare, de autocontrol emoţional;

4.Cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de responsabilitate, de asumare şi implicare directă în realizarea unei sarcini; însuşirea şi valorificarea conştientă a unui set de valori etice universale și duhovnicești.

ORARUL PROGRAMULUI ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

12.00 – 12.30 Masa de prânz

12.30 – 13.00 Pauză

Elevii au la dispoziție spațiile verzi și locul de joacă pentru a se recrea.

13.00 – 16.00  Efectuarea temelor pentru acasă și desfășurarea de activități complementare de tipul: jocuri de creativitate, de logică și perspicacitate, de socializare; vizionări de filme educative ( elemente de știință pentru copii, vieți ale sfinților); activități muzicale

16.00 – 17.00  Ateliere de lucru desfășurate cu profesori de specialitate ( limba engleză, sport, arte, lectură)

 

PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

An școlar 2023 - 2024

CP A – prof. Șerban Magdalena   

CP B – prof. Popovici Loredana

CP C – prof. Stolojescu Marius

I A   – prof. Ciura Marinela

I B    – prof. Băran Diana Cristina

II A  – prof. Gheran Alina Simona

II B  – prof. Ritter Mihaela 

III A – prof. Nădăban Raluca Magdalena

III B – prof. Băcanu Miruna Veronica Maria

IV A – prof. Pădurean Manuela Cristina

IV B  – prof. Mera Mariana Rodica

 

Date ani școlari

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2024 – 2025: 2 clase
Număr de locuri disponibile: 44 locuri

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2023 – 2024: 3 clase
Număr de locuri disponibile: 66 locuri

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2022 – 2023: 2 clase
Număr de locuri disponibile: 50 locuri

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2021 – 2022: 2 clase
Număr de locuri disponibile: 50 locuri

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2020 – 2021: 2 clase
Număr de locuri disponibile: 50 locuri

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2019 – 2020: 2 clase
Număr de locuri disponibile: 50 locuri